• مشاهیر
100 شخصیت تأثیرگذار حوزه بلاکچین و رمزارز

به صفحه 100 شخصیت برتر و تأثیرگذار در حوزه بلاکچین خوش آمدید.

هرچند بلاکچین امروزه در بسیاری از صنایع کاربرد داشته و حتی از آن به عنوان نسل بعدی اینترنت یاد میشود، اما مدت زمان زیادی به طول انجامیده تا این فناوری در بین عموم جامعه مقبولیت پیدا کند. ما در فهرست زیر نام 100 شخصیت برتر حوزه بلاکچین که باعث همه گیری این فناوری شده اند را گردآوری کرده ایم.

توجه داشته باشید که معیار در فهرست زیر بر اساس اهمیت تلاش افراد در شناساندن این فناوری صورت گرفته و ممکن است نام افرادی که به نوعی در خلق آن نقش داشته‌اند از قلم افتاده باشد.

همچنین ذکر نام افراد لزوماً به این معنی نیست که آن‌ها را تأیید می کنیم یا اینکه با همه صحبت های آن‌ها موافق هستیم؛ البته به اهمیت آن‌ها برای جامعه بلاکچین و آینده ای که همه با هم می سازیم اذعان می کنیم.

درنهایت ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که رتبه بندی فهرست زیر بر اساس سلیقه سردبیر انجام شده است. اگر فکر میکنید جای اسم فردی در فهرست زیر خالی است، لطفاً آن را با ما در میان بگذارید.