100 شخص برتر

این یک لیست و رتبه بندی مشخص جامعه مدار است. ما تصمیم گرفتیم تا به این موضوع توجه نكنیم كه كریپتو را به جریان اصلی آورد ، بلكه چه كسی در ساخت این فضا كه همه ما دوست داریم فعال بوده است. این لیست همچنین کاملاً ذهنی است که به طور جمعی توسط ویراستاران Cointelegraph تصمیم گرفته می شود. ثبت نام یا رتبه بندی شخص نیز به معنای لزوماً به معنای این نیست که آنها افراد مورد علاقه ما هستند ، ما آنها را تأیید می کنیم یا اینکه با هر آنچه می گویند موافق هستیم. اما ما اهمیت آنها را برای جامعه و این آینده می دانیم که همه در کنار هم می سازیم.

سوالات راهنمایی ما عبارتند از:

چه کسی مهمترین افراد جامعه Crypto و Blockchain در سال 2019 بوده است؟

چه کسی انتظار داریم مهمترین عامل توسعه این صنعت در سال 2020 باشد؟