لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

 • #
  نام ارز
  قیمت
  قیمت (تومان)
  نوسان (یک ساعت گذشته)
  حجم بازار
  معاملات روزانه
  روزانه
  هفتگی
 • 1
  $ 29952.53
  0تومان
  % 0.49 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin
  570.39میلیارد دلار
  30.710میلیارد دلار
  1.90%
  -6.20%
 • 2
  $ 2040.08
  0تومان
  % 0.39 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Ethereum
  246.50میلیارد دلار
  17.847میلیارد دلار
  2.11%
  -16.15%
 • 3
  $ 0.43
  0تومان
  % 0.41 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال XRP
  20.72میلیارد دلار
  1.548میلیارد دلار
  0.67%
  -16.68%
 • 4
  $ 202.03
  0تومان
  % 0.32 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin Cash
  3.85میلیارد دلار
  3.396میلیارد دلار
  1.90%
  -16.35%
 • 5
  $ 109.33
  0تومان
  % 0.72 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Zcash
  1.58میلیارد دلار
  0.189میلیارد دلار
  2.32%
  16.90%
 • 6
  $ 1.36
  0تومان
  % 0.32 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال EOS
  1.34میلیارد دلار
  0.276میلیارد دلار
  1.13%
  -20.77%
 • 7
  $ 72.17
  0تومان
  % 1.09 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Litecoin
  5.07میلیارد دلار
  0.775میلیارد دلار
  1.99%
  -12.05%
 • 8
  $ 170.35
  0تومان
  % 0.02 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Monero
  3.09میلیارد دلار
  0.166میلیارد دلار
  1.08%
  2.29%
 • 9
  $ 0.56
  0تومان
  % 0.37 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Cardano
  19.03میلیارد دلار
  0.881میلیارد دلار
  2.96%
  -14.16%
 • 10
  $ 0.07
  0تومان
  % 0.25 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال TRON
  7.03میلیارد دلار
  0.950میلیارد دلار
  2.45%
  -1.89%
 • 11
  $ 0.14
  0تومان
  % 0.19 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Stellar
  3.42میلیارد دلار
  0.178میلیارد دلار
  1.75%
  -7.98%
 • 12
  $ 59.41
  0تومان
  % 0.15 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dash
  0.64میلیارد دلار
  0.134میلیارد دلار
  0.55%
  -18.18%
 • 13
  $ 0.09
  0تومان
  % 0.39 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dogecoin
  11.79میلیارد دلار
  0.523میلیارد دلار
  1.43%
  -17.85%
 • 14
  $ 7.51
  0تومان
  % 0.06 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Chainlink
  3.51میلیارد دلار
  0.386میلیارد دلار
  3.24%
  -13.20%
 • 15
  $ 0.38
  0تومان
  % 0.13 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال IOTA
  1.06میلیارد دلار
  0.030میلیارد دلار
  1.77%
  0.69%
 • 16
  $ 1.00
  0تومان
  % 0.00 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Tether
  74.13میلیارد دلار
  56.899میلیارد دلار
  0.01%
  -0.09%
 • استفاده از صفحه قیمت لحظهای ارز دیجیتال بیدارز

  مراحل خرید و فروش به این شرح است:
  - فروشنده پس از ثبت نام و احراز هویت، پیشنهاد فروش خود را ثبت می کند.
  - افرادی که قصد خرید دارند پس از ثبت نام و احراز هویت می توانند از بین پیشنهادات فروش، پیشنهاد مورد نظر خود را انتخاب کرده و درخواست خرید ثبت کنند.
  - در این مرحله پس از تائید فروشنده، خریدار مبلغ ریالی معامله را به حساب «بید ارز» واریز می کند.
  - پس از واریز وجه، فروشنده ارز مجازی را به والت خریدار انتقال داده و لینک تراکنش را ثبت می کند.
  - پس از تائید انتقال ارز دیجیتال، مبلغ ریالی به حساب فروشنده واریز می گردد.

 • لیست ارزهای دیجیتال پرکاربرد

  مبلغی که خریدار آنلاین واریز می کند تا زمان تائید انتقال ارز دیجیتال از طرف فروشنده به والت (کیف پول الترونیکی) خریدار، نزد ما به امانت باقی می ماند و اگر به هر دلیلی فروشنده انتقال را انجام ندهد این مبلغ به حساب خریدار استرداد خواهد شد. از طرفی از آنجا که قبل از انتقال ارز دیجیتال خریدار مبلغ ریالی آن را به حساب ما واریز کرده است، فروشنده نیز با اطمینان خاطر می تواند انتقال را انجام دهد.

 • دلیل تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافیهای مختلف

  مبلغی که خریدار آنلاین واریز می کند تا زمان تائید انتقال ارز دیجیتال از طرف فروشنده به والت (کیف پول الترونیکی) خریدار، نزد ما به امانت باقی می ماند و اگر به هر دلیلی فروشنده انتقال را انجام ندهد این مبلغ به حساب خریدار استرداد خواهد شد. از طرفی از آنجا که قبل از انتقال ارز دیجیتال خریدار مبلغ ریالی آن را به حساب ما واریز کرده است، فروشنده نیز با اطمینان خاطر می تواند انتقال را انجام دهد.

 • پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مختلف

  مبلغی که خریدار آنلاین واریز می کند تا زمان تائید انتقال ارز دیجیتال از طرف فروشنده به والت (کیف پول الترونیکی) خریدار، نزد ما به امانت باقی می ماند و اگر به هر دلیلی فروشنده انتقال را انجام ندهد این مبلغ به حساب خریدار استرداد خواهد شد. از طرفی از آنجا که قبل از انتقال ارز دیجیتال خریدار مبلغ ریالی آن را به حساب ما واریز کرده است، فروشنده نیز با اطمینان خاطر می تواند انتقال را انجام دهد.

 • نوسان قیمت ارزهای دیجیتال

  مبلغی که خریدار آنلاین واریز می کند تا زمان تائید انتقال ارز دیجیتال از طرف فروشنده به والت (کیف پول الترونیکی) خریدار، نزد ما به امانت باقی می ماند و اگر به هر دلیلی فروشنده انتقال را انجام ندهد این مبلغ به حساب خریدار استرداد خواهد شد. از طرفی از آنجا که قبل از انتقال ارز دیجیتال خریدار مبلغ ریالی آن را به حساب ما واریز کرده است، فروشنده نیز با اطمینان خاطر می تواند انتقال را انجام دهد.

 • فاکتورهای تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

  مبلغی که خریدار آنلاین واریز می کند تا زمان تائید انتقال ارز دیجیتال از طرف فروشنده به والت (کیف پول الترونیکی) خریدار، نزد ما به امانت باقی می ماند و اگر به هر دلیلی فروشنده انتقال را انجام ندهد این مبلغ به حساب خریدار استرداد خواهد شد. از طرفی از آنجا که قبل از انتقال ارز دیجیتال خریدار مبلغ ریالی آن را به حساب ما واریز کرده است، فروشنده نیز با اطمینان خاطر می تواند انتقال را انجام دهد.