آشنایی با لایت کوین در 90 ثانیه | بیدارز

لایت کوین راهی امن و آسان برای پذیرش و انتقال پول نقد، بدون اجرت و کارمزد اضافه و یا حق شارژ فراهم آورده است

۹۸/۱۲/۰۹ لایت کوین (Litecoin) نویسنده: بهزاد ایزدی فریمانی خواندن