آیوتا و پلتفرم شارژ هوشمند | بیدارز

آیوتا رویکردی ایده آل و نامتمرکز است. جهت بررسی این امکان یک نمونه ایستگاه شارژ آزمایشی برای آیوتا ساخته شده است که در آن می­توان از آیوتا برای دریافت و پرداخت شارژ استفاده کرد نیازی هم به کارت یا پرداخت حق عضویت نیست.

۹۸/۱۲/۱۴ آیوتا (IOTA) نویسنده: بهزاد ایزدی فریمانی خواندن