انواع بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال (گاوها و خرس ها)

متخصصان حوزه مالی اغلب بر اساس مثبت یا منفی بودن حرکت های کلی قیمت ها، بازارها را صعودی یا نزولی معرفی می کنند و هنگامی که تحلیلگران اصطلاح "بازار خرسی" یا "بازار گاوی" به زبان می آورند، آنها در حال توصیف این هستند که آیا بازار خوش بینانه است (صعود می کند یا احتمالاً صعود می کند) یا بدبینانه (افت یا احتمال افت).

۹۹/۰۹/۰۵ تحلیل تکنیکال نویسنده: بهزاد ایزدی خواندن

آشنایی اولیه با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD (یا "اسیلاتور") مجموعه ای از سه سری زمانی است که از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود و اغلب قیمت بسته است.

۹۹/۰۹/۰۲ تحلیل تکنیکال نویسنده: بهزاد ایزدی خواندن

انواع بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال (قسمت اول)

بازار side way یا range در جایی اتفاق می افتد که قیمت در یک بازه نسبتاً پایدار معامله شود، بدون آنکه روند خاصی را برای مدتی ایجاد کند.

۹۹/۰۸/۲۹ تحلیل تکنیکال نویسنده: بهزاد ایزدی خواندن